Informacje o projekcie

Projekt nr WND-POKL.09.06.02-12-152/13
Akademia 50plus – szkolenia ICT i językowe dla osób po 50 roku życia

Celem projektu jest organizacja szkoleń komputerowych oraz szkoleń z języka angielskiego dla mieszkańców Województwa Małopolskiego, niezależnie od ich statusu na rynku pracy (tj. dla osób pracujących, bezrobotnych, niezatrudnionych, emerytów i rencistów), którzy ukończyli 50 lat i nie ukończyli 64 roku życia oraz chcą podnieść swoje kwalifikacje z obsługi komputera i znajomości języka angielskiego.

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2014
Okres organizacji szkoleń: 01.02.2014 – 31.12.2014

Projekt został skierowany do osób zamieszkałych na terenie Województwa Małopolskiego, które ponadto spełniają warunki:

- ukończyły 50 lat;
- zamieszkują tereny wiejskie lub miasta do 50 tys. mieszkańców;

Zapraszamy zwłaszcza osoby:

 • bezrobotne,
 • bierne zawodowo,
 • z maksymalnie średnim wykształceniem,
 • z terenów wiejskich,

ECDL Start - jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core.

Program projektowy obejmuje:

- 60 godzin dydaktycznych (po 45 minut) zajęć w pracowni komputerowej,
- program zajęć oparty na Sylabusach ECDL, do wyboru 4 z 7 modułów:

 1. Użytkowanie komputera
 2. Przetwarzanie tekstów
 3. Arkusze kalkulacyjne
 4. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja – moduł obowiązkowy
 5. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
 6. Bazy danych
 7. Grafika menedżerska i prezentacyjna

W ramach zajęć dotyczących Internetu szczególny nacisk postawiony zostanie na poznanie portali oferujących zatrudnienie, umiejętności poszukiwania ważnych informacji w sieci, kształcenia on-line oraz komunikatorów umożliwiających bezpłatne kontakty z dziećmi, wnukami i rodziną. W ramach zajęć z edytora tekstu proponowany będzie program projektowania CV i listu motywacyjnego. Po zakończeniu każdego modułu organizowany będzie test sprawdzający. Pod koniec edycji każda Grupa przejdzie test końcowy, zaliczenie 60% testu uprawnia do otrzymania dyplomu ukończenia kursu. Każdy Uczestnik ma obowiązek przystąpienia do egzaminu ECDL z 4 wybranych modułów (ECDL Start).

 Szkolenie z zakresu języka angielskiego – zakończone egzaminem TOEIC. To najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego, skupia się na praktycznej stronie znajomości języka. 

Program projektowy obejmuje 120 godzin dydaktycznych (po 45 min).  Zajęcia prowadzone będą metodą bezpośrednią – Direct English, najlepszą dla praktycznej nauki języka dla dorosłych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.